UIG_big_neg

Nomineringar

Nomineringen öppnar inom kort

På galan den 5 mars ska pris delas ut i följande tio kategorier.

1. Åretsungdomslag

Priset går till det ungdomslag vars samlade insatser
under året meriterar laget till årets prestation.

2. Årets ungdom – tjej

Priset går till en tjej 15–19 år som är en god förebild
och vars samlade insatser under året meriterar
henne till årets ungdom.

3. Årets ungdom – kille

Priset går till en kille 15–19 år som är en god förebild och vars samlade insatser under året meriterar honom till årets ungdom.

4. Årets ungdomsledare/tränare

Priset går till en ungdomsledare/tränare som är en
god förebild och som under året visat stort ledarskap, både på och utanför arenan.

5. Årets parapris (lag/individuellt)

Priset går till en person eller ett lag vars samlade
insatser under året meriterar vederbörande till årets
idrottare med funktionsvariation. Åldersgräns, upp till och med 25 år.

6. Årets ungdomsförening

Priset går till den förening som under året på olika
sätt bidragit till att stärka idrottens värdegrund:
Glädje & gemenskap, Demokrati & delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel.

7. Årets unga ledare

Priset går till en idrottsledare, som ännu inte fyllt 25
år, som är en god förebild och under året visat stort
ledarskap både på och utanför arenan.

8. Årets unga domare

Priset går till en ung, engagerad och tillmötesgående
domare, som under året visat stor utveckling för sin
unga ålder samt har bra matchledarskap, pondus och säkerhet i sitt dömande.

9. Årets guldstjärna

Priset går till en person som under året utfört betydelsefulla insatser för sin förening genom stort ideellt engagemang och egen uppoffring för ungdomsidrotten.

10. Ungdomsidrottsgalans hederspris

Priset går till person som genom sin livsgärning
skapat beundran och respekt och vars bestående
insatser berikat ungdomsidrotten i Västerås kommun,
under flera års tid.

Tack till vår silversponsor!